Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom t.ex. arvsrätt och rätt till faderns/förälderns efternamn börjar gälla.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om det från folkbokföringen. Kommunen skickar ut ett brev till modern där hon ombeds att kontakta kommunen. Då modern kontaktar kommunen görs det upp en tid för att båda föräldrarna ska träffa en handläggare på Servicecenter eller familjerätten och skriva under handlingarna. Träffen äger rum i stadshuset.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet görs anmälan om detta i samband med denna träff. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött.