Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Adoption

Adoption innebär att ett barn får en ny familj, både känslomässigt som juridiskt.

Familj

Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn (styvförälderadoption).

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta familjerätten för ett informationsmöte. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning

Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. I utredningen gör man en individuell bedömning om den sökandes möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera.

Man måste vara minst 18 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.