Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Lek och bus

Vill du göra en insats?

Kumla kommun behöver fler trygga vuxna som vill hjälpa utsatta barn och unga. Du kan göra en insats för ett barn genom att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Du kan bo i stan eller på landet, vara singel eller i ett förhållande, ha barn eller inte. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn. Du kan vara bosatt i eller runt Kumla kommun.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig inom kort.
Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen några gånger i månaden för att utöka dennes sociala nätverk.

Som kontaktfamilj är ditt uppdrag mer omfattande och innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom en till tre helger per månad. Uppdragen som kontaktfamilj kan se olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver extra stöd för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Att vara familjehem

Som familjehem tar du på uppdrag av socialnämnden emot ett barn eller en ungdom i ditt hem på heltid och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda. Familjehem är i dag den vanligaste vårdformen för barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Orsaken kan ligga i hemförhållanden och/eller i barnets/ungdomens eget beteende. De barn och unga som placeras i familjehem bor där olika lång tid, socialnämnden är skyldig att noga följa vården och var sjätte månad omprövas/övervägs behovet av fortsatt vård.

Alla familjehem ska genomgå socialtjänstens utformade grundutbildning. Familjehem har rätt till regelbregelbundet stöd i sitt uppdrag genom sin familjehemssekreterare. Familjehem erbjuds gemensamma aktiviteter med andra familjehem och barn/ungdomar. Familjehem ges möjlighet att träffa andra familjehem under cafékvällar där även föreläsare kan komma att bjudas in.

Ersättning

Kumla kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer gällande ersättning. I varje ärende görs en bedömning gällande ersättningsnivån och i komplexa ärenden kan ersättningen överstiga SKLs rekomendationer. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode och en omkostnadsersättning, där omkostnadsersättningen ska täcka barnets/ungdomens kostnader.

Utredning

Du som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson genomgör en utredning som innebär inhämtande av registerutdrag, referenser, hembesök och intervjuer. Hur omfattande utredningen är beror på vilket uppdrag som avses. Materialet sammanställs i en skriftlig utredning som du får ta del av. Utredningen genomförs för att kunna göra en bedömning av lämplighet samt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan uppdragstagare och barn/ungdom/vuxen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller få mer information, gör en intresseanmälan via vår e-tjänst eller hör av dig till familjehemssekreterarna i Kumla.

Kontaktuppgifter

Maria Lorents
019-588346
maria.loorents@kumla.se


Maria Dunberg
019-588992
maria.dunberg@kumla.se