Fältgruppen

Fältgruppen i Kumla arbetar förebyggande och uppsökande i kommunen.

Vi erbjuder råd-och stödsamtal till ungdomar, kontakt för detta tas direkt med fältgruppen . Vi arbetar även ute i de miljöer där unga vistas och arbetar både kvällar och helger.

Både som förälder och ungdom kan du kontakta oss, vi kan ge dig råd och vid behov hjälpa dig att få vidare stöd i situationen.

Fältgruppen i Kumla kommun

Kontakta oss!

Skriv tabellbeskrivning här

Sebastian Andersson

070-558 99 29

Jonatan Arting

070-561 76 27

Är du som förälder orolig för om din ungdom använder droger?

I dag finns det droger i alla samhällsklasser och i alla bostadsområden. Det handlar om kloka ungdomar, med drömmar och ambitioner, som inte planerar att hamna i ett missbruk. De provar för att det känns spännande eller för att kompisarna gör det. Många har också föreställningen av att det är ofarligt.

Föräldrasamverkan kan vara en väg att få råd och stöd, och samtidigt ge en plattform för diskussioner runt alkohol- och droganvändning hos ungdomarna.

Uppmärksamma om era ungdomar förändrar sitt beteende på något sätt:

 • nya umgängeskretsar
 • humörsvängningar, trötthet
 • fritidsintressen upphör / minskar
 • skolk, försämrade skolresultat
 • nästan aldrig hemma
 • hemlighetsfull, lögner och undanflykter
 • pengar försvinner.

Viktigt att tänka på:

 • tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått
 • sätta gränser, hjälpa ungdomen att säga nej
 • tro inte att alla andra får eller gör
 • gör överenskommelser
 • var vaken och bered att hämta
 • var uppmärksam när det behövs
 • lär dig tolka signaler
 • bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar
 • lär känna kamraterna
 • ha koll vilka sidor ungdomen besöker på Internet
 • läs och lär er om droger.

Om man som förälder känner sig orolig, är det viktigt att prata med sitt barn. Förklara varför du är orolig och var så rak som möjligt. Även om det kanske inte handlar om droger kan det ju vara något annat som barnet behöver hjälp med. När föräldrar vänder sig till oss brukar vi alltid säga att de ska lita till sin magkänsla, att de ska ta sin oro på allvar. Föräldrar känner ändå sina barn bäst.

Urinprovstagning

Din ungdom, tillsammans med dig som vårdnadshavare, är välkommen att kontakta oss per telefon för att boka en tid för urinprovstagning.

Råd och stöd

Till nedanstående verksamheter kan du som förälder och/eller ungdom ringa för att få råd och stöd gällande alkohol- och drogrelaterade frågor:

Skriv tabellbeskrivning härBeroendecentrum i Örebro

019-602 05 30

Kumla socialtjänst öppenvården för familjer,
barn och ungdom

019-58 80 00