Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fältgruppen

Fältgruppen i Kumla arbetar förebyggande och uppsökande i kommunen.

Vi erbjuder råd-och stödsamtal till ungdomar, kontakt för detta tas direkt med fältgruppen. Vi arbetar även ute i de miljöer där unga vistas och arbetar både kvällar och helger.

Både som förälder och ungdom kan du kontakta oss, vi kan ge dig råd och vid behov hjälpa dig att få vidare stöd i situationen.

Fältgruppen. Kontakta oss!

Christopher Lindell

070-558 99 29

Sofia Fors

072-561 76 27

Råd och stöd

Till nedanstående verksamheter kan du som förälder och/eller ungdom ringa för att få råd och stöd gällande alkohol- och drogrelaterade frågor:

Råd och stöd, kontaktuppgifter

Beroendecentrum i Örebro

019-602 05 30

Kumla socialtjänst öppenvården för familjer,
barn och ungdom

019-58 80 00