Barngrupper

Har du en förälder eller annnan närstående som har eller har haft ett missbruk? Eller har du föräldrar som är separerade och behöver någon att prata med?

Barn som målar

I Kumla kommun har vi två barngrupper.

Ventilen som riktar sig till dig som är mellan 6-18 år och som har en förälder eller annan närstående som har eller har haft ett missbruk.

Skilda världar som riktar sig till dig som är mellan 6-18 år och som syftar till att stötta barn och ungdomar som lever med separerade föräldrar.

Ventilens stödverksamhet

Ventilen är en stödverksamhet som riktar sig till dig som är mellan 6-18 år och som har en förälder, eller annan närstående, som har eller har haft ett missbruk.

Vi på Ventilen arbetar under sekretess och är en kostnadsfri verksamhet som bedrivs av kommunen och är religiöst och politiskt obunden.

Det är vanligt att barn/ungdomar tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen. Många tror att det är deras fel att föräldern har bekymmer och att det är deras ansvar att få föräldern att må bra. Det är vanligt att känna sig ensam i det här och man kan behöva prata med någon. Genom att delta i Ventilens verksamhet får barn och ungdomar möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och tillfälle att uttrycka sina känslor och tankar.

Gruppen träffas en gång i veckan under 1,5 timme. Vi bjuder alltid på mellis under våra träffar. Vi träffas ca 10 ggr/termin och är lediga under loven. Barnen och ungdomarna delas in i grupp efter ålder och behov. Om du vill komma i kontakt med oss så bokat vi in ett första samtal, därefter bestämmer vi tillsammans när det skulle passa bäst att börja komma till gruppen.

Föräldrastöd

Även föräldrar till de barn och ungdomar som deltar i gruppen erbjuds stöd.
Stödet är frivilligt och sker i individuella samtal med familjebehandlare eller barngruppsledare.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om Ventilen är du välkommen att höra av dig till oss:

Sofia Karlsson, 070-558 24 03, sofia.karlsson@kumla.se

Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet som syftar till att stötta barn och ungdomar som lever med separerade föräldrar. Skilda världar riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. I gruppen tar vi upp olika teman och barnen får en chans att sätta ord på sina tankar och känslor i samband med föräldrarnas separation och den förändring som det kan innebära.

En separation är ofta en kris för hela familjen och många gånger kan barnen behöva extra stöd under en period. Det är vanligt att barn och ungdomar i familjer som går igenom en separation känner sig ensamma om sina upplevelser. Många barn kan tro det är deras fel att deras föräldrarna separerar och om separationen varit konfliktfylld blir det ofta svårare för barnen att anpassa sig till den förändrade familjesituationen.

Gruppen träffas en gång i veckan under 1,5 timme. Vi bjuder alltid på mellis under våra träffar. Vi träffas ca 10 ggr/termin och är lediga under loven. Barnen och ungdomarna delas in i grupp efter ålder och behov. Om du vill komma i kontakt med oss så bokat vi in ett första samtal, därefter bestämmer vi tillsammans när det skulle passa bäst att börja komma till gruppen.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om skilda världar är du välkommen att höra av dig till oss:

Sofia Karlsson, 070-558 24 03, sofia.karlsson@kumla.se