Egen ansökan

När ska jag ansöka om stöd?

En ansökan är när du själv kontaktar socialtjänsten om du behöver hjälp eller stöd. För att få stöd via familjeenheten ska stödbehovet vara riktat till din roll som förälder. Det kan exempelvis handla om att du tycker att det är svårt att nå fram till ditt barn eller ungdom eller att något särskilt har hänt som ni behöver stöttning kring. Ni behöver inte ha stora problem för att söka stöd hos socialtjänsten, utan vi ser det snarare som positivt att familjer ansöker om stöd i ett tidigt skede, innan stora problem har uppstått.

Om du är osäker på om du vill göra en ansökan, kan du ringa och rådgöra anonymt med socialtjänsten. Du kan då även fråga generella frågor kring hur en ansökan går till och hur stödet kan utformas.

Hur ansöker jag om stöd?

Du kan ringa servicecenter på telefon 019-58 80 00 och be om att få kontakt med socialtjänstens familjeenhet. Du berättar för oss vad du behöver hjälp och stöd med.

Vad händer när jag har ansökt?

När du har lämnat in din ansökan till socialtjänsten, inleds utredning. När en utredning inleds kommer ni att tilldelas en utredande socialsekreterare, som kontaktar er för vidare planering av utredningen. Utredningen syftar till att ta reda på om och på vilket sätt familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen får pågå i max fyra månader och kontakt tas med berörda familjemedlemmar, oftast vårdnadshavare och barn. Med ert samtycke kan vi också komma att ta kontakt med andra nödvändiga kontakter såsom förskola, skola och sjukvård.

När ni blir kallade på möten kan ni ha med en stödperson om ni önskar, förutsatt att båda vårdnadshavare samtycker till det. Samtycke krävs också från barn som utredningen berör, om det är över 15 år.

Vi på socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att uppgifter om er inte kan lämnas ut till obehöriga, utan ert samtycke. Under utredningen är det viktigt för oss att försöka ha ett så gott samarbete som möjligt med familjen.

Var vänder jag mig om jag har frågor eller funderingar?

Har du generella frågor om hur socialtjänsten arbetar eller om tiden du blivit kallad till, vänder du dig i första hand till den socialsekreterare som kallat dig. Oftast står kontaktuppgifter längst ned på kallelsen. Om den socialsekreteraren inte är anträffbar och ditt ärende är brådskande, kan ni komma i kontakt med en annan socialsekreterare på familjeenheten genom att ringa servicecenter på telefon 019-58 80 00. I annat fall kan du lämna ett meddelande till din socialsekreterare, så blir du kontaktad så fort den är tillgänglig.

Vid akut oro utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-17.00. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 17.00. Telefonnumret får du genom att ringa till numret till servicecenter 019-58 80 00.