Familj, barn och ungdom

Bråk, missbruk eller våld. Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig.

Det som är viktigt är att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Stöd till familj, barn och ungdom

Kumla kommun erbjuder olika typer av stöd till barn, unga och deras familjer, allt ifrån förebyggande arbete med öppenvård och samtal, till insatser i form av placeringar. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge det hjälp och stöd som du behöver för att kunna ta hand om ditt barn på hemmaplan. Detta sker genom vår egen öppenvård

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen eller verksamheten.

Råd och stöd

Invånare i Kumla kommun kan via familjeenhetens öppenvård få råd- och stödsamtal. Stödet riktar sig i första hand till föräldrar med barn upp till 18 år. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade. Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Man blir inte registrerad eller journalförd. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen och kräver inget biståndsbeslut.

Behöver ni råd- och stödsamtal? Kontakta vårt servicecenter för mer information.

Ansökan

Vissa insatser hos socialtjänsten kräver biståndsbeslut. Du kan själv ansöka om stöd och hjälp genom att kontakta kommunens servicecenter. För att ett beslut om insats ska kunna fattas görs en utredning kartlägga behovet av stöd där socialtjänsten slutligen gör en individuell bedömning kring hur just ditt stöd kan utformas och om insats ska beviljas. Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga och utformas i samråd med barnet och dess familj.