Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Anmälningar CROSS-samverkan

Händer som tillsammans håller i en planta som har börjat växa

Askersunds kommun, Kumla kommun och Region Örebro län bjuder in till samtal med civilsamhället.

Här kan du anmäla dig till träffen den 5 oktober, som handlar om barn och ungdomars hälsa och fysisk aktivitet, men också till träffen den 30 november som handlar om ensamhet.

Hälsa och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar - vad kan vi göra tillsammans?

Tisdagen den 5 oktober kl. 17.00-19.00, digitalt via Teams.
Anmälan senast den 1 oktober.

På denna träff bjuder vi in till ett samtal om hur vi, som kommuner, region och ideella verksamheter, tillsammans kan arbeta med frågor kring barn och ungas hälsa och fysisk aktivitet.

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

CROSS är ett samverkansprojekt som koordineras av Region Örebro län. Sex delprojekt genomförs inom ramen för CROSS. Syftet är att skapa samverkan mellan civilsamhället, kommunerna och närsjukvården. Målet under projekttiden är att skapa lokala samverkansforum och prova metoder för invånarmedverkan för att tillsammans samverka kring samhällsutmaningar och välfärdsluckor. CROSS övergripande mål är att använda delprojektens resultat för att formulera en generaliserbar samverkansmodell kring lokala samhällsutmaningar.

Mer information eller frågor

Önskar du mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta:

Kumla kommun, Lise Ohlin, 019-58 80 00 eller lise.ohlin@kumla.se

Askersunds kommun, Gustav Fallgren, 0583-820 72 eller gustav.fallgren@askersund.se

Anmälan

Information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av socialnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Socialnämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att skicka ut en länk till en konferens som du anmäler dig till. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke (DSF 6.1a).

Dina personuppgifter sparas tills dess att konferensen har ägt rum.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här (https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393länk till annan webbplats). Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst. (används endast vid 6.1 a)

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter? * (obligatorisk)
Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter?

Ensamhet - kom och samtala med oss om vad vi tillsammans kan göra runt denna viktiga fråga!

Tisdagen den 30 november kl. 17.00-19.00, digitalt via Teams.
Anmälan senast den 26 november.

På denna träff bjuder vi in till ett samtal om hur vi, som kommuner, region och ideella verksamheter, tillsammans kan arbeta med frågor kring ensamhet. Vi vill veta hur er vardag ser ut och vad ni står i.

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

CROSS är ett samverkansprojekt som koordineras av Region Örebro län. Sex delprojekt genomförs inom ramen för CROSS. Syftet är att skapa samverkan mellan civilsamhället, kommunerna och närsjukvården. Målet under projekttiden är att skapa lokala samverkansforum och prova metoder för invånarmedverkan för att tillsammans samverka kring samhällsutmaningar och välfärdsluckor. CROSS övergripande mål är att använda delprojektens resultat för att formulera en generaliserbar samverkansmodell kring lokala samhällsutmaningar.

Mer information eller frågor

Önskar du mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta:

Kumla kommun, Lise Ohlin, 019-58 80 00 eller lise.ohlin@kumla.se

Askersunds kommun, Gustav Fallgren, 0583-820 72 eller gustav.fallgren@askersund.se

Anmälan

Information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av socialnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Socialnämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att skicka ut en länk till en konferens som du anmäler dig till. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke (DSF 6.1a).

Dina personuppgifter sparas tills dess att konferensen har ägt rum.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här (https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393länk till annan webbplats). Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst. (används endast vid 6.1 a)

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter? * (obligatorisk)
Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter?