Aktuellt

Här presenterar vi studiecirklar, föreläsningar m.m. som är på gång för dig som anhörig. Och anhörig kan man vara som maka, make, sambo, särbo, mamma, pappa, god vän och granne till någon närstående. 

Skriv tabellbeskrivning här

Välkommen att boka stödsamtal

Föreningen för psykiatrist samarbete i Örebro län erbjuder stöttning och vägledning för dig som är närstående till en person som mår psykiskt dåligt eller som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Klicka här för att läsa mer om hur du kan boka stödsamtal.PDF

Anhörigutbildning - Var varsam mot dig själv!

Stödjer du en närstående som lever med psykisk ohälsa? Då kan du som anhörig behöva stöd i att fortsätta leva ditt friska liv och att vara varsam mot dig själv.


Klicka här för att läsa mer om Anhörigutbildningen i Sydnärke.PDF