Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Anhörigstöd

Här finns information om vilket stöd du som vårdar eller stödjer en anhörig eller närstående person.

Två  händer som formar ett hjärta

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Det är oftast självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

En bra plats - digitalt anhörigstöd

Socialförvaltningen i Kumla arbetar just nu med att bygga upp ett digitalt stöd för anhöriga och närstående.

För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns "En bra plats" som är en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

En bra plats är ett nätverk som består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. På webbplatsen En bra plats kan du söka både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter.

Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats. För att få tillgång till en bra plats behöver du få ett aktiveringskort och det delas ut av våra verksamheter, du kan också hämta ett aktiveringskort i vårt servicecenter.

Webbplatsen En bra platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och mer information

Vänligen kontakta Lise Ohlin på lise.ohlin@kumla.se eller Therese Börjesson på therese.borjesson@kumla.se

Välkommen att boka samtalsstöd

Föreningen för psykiatrist samarbete i Örebro län erbjuder stöttning och vägledning för dig som är närstående till en person som mår psykiskt dåligt eller som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anhörigkonsulenten arbetar med uppdrag från Psykiatrin, Region Örebro län
Du bokar tid på webbplatsen www.psykiatrisktsamarbete.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
eller skicka e-post till anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se