Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Anhörigstöd

Här finns information om vilket stöd du som vårdar eller stödjer en anhörig eller närstående person.

Två  händer som formar ett hjärta

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Det är oftast självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående och känner att de behöver stöd är välkomna att ta kontakt med kommunens servicecenter.

Gå gärna in på Nka sida och Anhörigas riksförbund på nätet för anhöriga. Vi har länkat till dem. Se nedan, relaterad information.

Aktuellt

Här presenterar vi studiecirklar, föreläsningar med mera som är på gång för dig som anhörig. Och anhörig kan man vara som maka, make, sambo, särbo, mamma, pappa, god vän och granne till någon närstående. 

Välkommen att boka samtalsstöd

Föreningen för psykiatrist samarbete i Örebro län erbjuder stöttning och vägledning för dig som är närstående till en person som mår psykiskt dåligt eller som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anhörigkonsulenten arbetar med uppdrag från Psykiatrin, Region Örebro län
Du bokar tid på webbplatsen www.psykiatrisktsamarbete.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
eller skicka e-post till anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se