Vår värdighetsgaranti

Genom vår värdighetsgaranti vill vi tydliggöra vad man som medborgare kan förvänta sig av oss inom äldreomsorgen i Kumla kommun.

Bakgrund

I januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom Vård och omsorg. Målet är en värdegrund med fokus att förbättra, bibehålla eller kompensera livsvillkoren för den enskilde.

Värdighetsgaranti

Värdighetsgaranti är ett löfte som utlovar någonting utöver vad den enskilde redan har rätt till enligt gällande lag. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra för den enskilde vad han eller hon kan förvänta sig av kommunen.

Vård- och omsorgsboende

Vi garanterar att:

  • verksamheten erbjuder utevistelse efter individens behov men minst en timme per vecka. Detta kan innebära promenad, vistelse i trädgården och dylikt och kan ske enskilt eller i grupp.
  • verksamheten erbjuder ett utflyktsmål utanför verksamheten som gruppaktivitet en gång per år.
  • verksamhetens kontaktansvarig erbjuder och planerar en enskild aktivitet en timme per vecka.
  • alla i verksamheten bär tydliga och enhetliga namnskyltar med kommunens logga.
  • en gång per år anordnas träffar för anhöriga/boende på varje avdelning/ i varje arbetsgrupp där professionerna undersköterska natt, undersköterska dag, arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare och enhetschef finns representerade.
  • du tillfrågas om var du vill äta dina måltider och att du får vara med och påverka din frukost och kvällsfika.
  • du ska få din genomförandeplan översatt till ditt modersmål om du så önskar.
  • du har rätt att byta kontaktansvarig om du önskar.

Synpunkter

Vi vill veta hur du upplever att vi på Vård– och omsorgsboende infriar våra garantier. Det du berättar för oss kommer leda till att vi framför dina synpunkter till verksamheten och har vi inte infriat det vi garanterat så utreder vi vad som hänt samt ser till att vi uppfyller garantin.

Kontakt

Vid frågor, kontakta kommunens servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se