Vad de äldre tycker om äldreboendet

Varje år undersöker Socialstyrelsen kvaliteten på ädreomsorgen i Sverige.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

En enkät med posten

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultatet viktigt så att vi kan bli bättre

Med den här undersökningen får vi en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän och är en del av grunden i utvecklingsarbetet.

Hur resultatet redovisas

Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats.