Nytt vård- och omsorgsboende 2023

Nu planerar vi inför byggstarten av Kumlas nya vård- och omsorgsboende. Här berättar vi om projektet och kommer att publicera ny information under resans gång.

På gång!

Här kan du läsa mer om projektet och om vad som händer just nu.

Äldreboenden i Kumla

Här kan du läsa mer om våra olika boendeformer samt våra boenden.

På fastigheten Spannremmen finns idag vård- och omsorgsboendet Kungsgården. Denna fastighet är inte ändamålsenlig enligt de krav som idag ställs på ett modernt boende. Med anledning av detta har Kumla kommun därför beslutat att nuvarande Kungsgården kommer att rivas.

På samma plats kommer ett nytt vård- och omsorgsboende att byggas med plats för vård och omsorg samt korttidsvård.

Nytt boende klart 2023

Det nya vård- och omsorgsboendet planeras vara klart våren 2023. I dagsläget ser vi att Kungsgårdens och Solbackas vård-och omsorgsboenden samt kommunens korttidsvård ska inrymmas i det nya boendet.