På gång

Under 2020 påbörjar vi byggnationen av Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Här berättar vi om projektet och kommer att publicera ny information under resans gång.

Maj 2022

Så här kommer hela området Kungsparken att se ut

Byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet flyter på. Den yttre fasaden växer fram och skapar ett fantastiskt mönster samtitidigt som arbetet inomhus förvandlar ett tomt skal till trivsamma lägenheter och en fin arbetsplats.

Samtidigt pågår en upphandling av byggentreprenad för nästa etapp av området Kungsparken, nämligen för nya lokaler för Kumla vårdcentral och Folktandvård. Detta gör att vi nu kan få en mer samlad bild av hur hela området Kungsparken kommer att ser ut.

April 2022

Nya lokaler för vårdcentral och folktandvård i Kumla

Nu står det klart att Kumla vårdcentral och Folktandvården Kumla ska bygga nya lokaler på Norra Kungsvägen i Kumla. Det meddelar Region Örebro län som nu upphandlar byggentreprenad.

De nya lokalerna byggs i anslutning till Kungsparkens vård- och omsorgsboende och nya Kumla vårdcentral kommer att ersätta både Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen.

På uppdrag av Region Örebro län går Länsgården Fastigheter AB nu ut och upphandlar en byggentreprenad som ska göra att de nya lokalerna för vårdcentralen och Folktandvården ska stå färdiga under 2025. Folktandvården Kumla och nuvarande Kungsvägsmottagningen, Kumla vårdcentral som idag ligger på Norra Kungsvägen 10, kommer dock att vara kvar i sin nuvarande byggnad fram till att verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna i Kungsparken.

Skissbild

December 2021

Restaurangdel till det planerade köket

Byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken pågår för fullt och nu är det bestämt att det också kommer att byggas en restaurangdel till det redan tänkta tillagningsköket.

Just nu pågår etapp 1 i byggnationen av Kungsparkens vård- och omsorgsboende som ska vara klart för inflytt under våren 2023. I denna etapp kommer det också att byggas ett tillagningskök.

I etapp 2 kommer resterande del av gamla Kungsgården att rivas för att bygga ny vårdcentral och folktandvård. I denna etapp ingår också byggnationen av den länk som ska binda samman vård- och omsorgsboendet, vårdcentralen och folktandvården. Det är här som det, förutom entré och foajé, kommer att bli en restaurangdel till det då befintliga tillagningsköket.

November 2021

Vi inventerar möbler och teknik

Just nu pågår mycket arbete internt inom våra förvaltningar. Vi inventerar möbler för att se vad vi har att ta med oss och vad som behöver köpas in.

Sen arbetar vi med teknik såsom larm och andra tekniska lösningar som behövs på ett modernt boende.

Oktober 2021

Tegel i olika färger skapar härligt mönster

Den som passerar platser för Kungsparkens vård- och omsorgsboende kan nu se att ytterfasaden börjar komma på plats. Det är tegel i olika färger som skapar ett härligt mönster.

Skiss som visar innergården på Kungsparkens vård- och omsorgsboende

Skissbild från Marge Arkitekter.

September 2021

Inflytt april 2023 och interna arbetsgrupper igång

Arbetat med Kungsparkens vård- och omsorgsboende rullar på. Då markarbetet tog något längre tid än beräknad så är inflyttningsdatumet ändrat från februari 2023 till april 2023.

Från september månad träffas nu representanter från kommunens olika verksamheter för att säkerställa en trygg och bra öppning av Kungsparken. Det handlar bland annat om att arbeta med frågor såsom teknik, inredning och arbetssätt.

Augusti 2021

Kungsparken växer fram

Kungsparken under byggnation

April 2020

Nu ska Kungsparkens vård- och omsorgsboende ta form

Kungsparken blir namnet på vårt nya vård- och omsorgsboende som ska stå klart för inflytt under 2023. Under maj månad kommer entreprenören OBK Sverige AB att påbörja rivningen av nuvarande fastighet.

- Det känns kul att vi nu ska komma igång med det nya vård- och omsorgsboendet. Ett första spadtag kommer inom kort men innan dess har socialnämnden nu fattat beslut om namnet på boendet, som blir Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Det byggs på flera håll i vår kommun och snart kommer även detta bygge ta fart för våra äldre och sköra så de ska kunna få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Det känns fantastiskt, säger Annica Sjöqvist , socialnämndens ordförande.

Om Kungsparkens vård- och omsorgsboende

Kungsparkens vård- och omsorgsboende kommer att inrymma 14 enheter med sammanlagt 126 lägenheter. Det nya huset kommer, precis som nuvarande Kungsgården, att ägas av Länsgården som hyr ut boendet till Kumla kommun, som i sin tur hyr ut lägenheterna till våra hyresgäster med behov av vård och omsorg dygnets alla timmar.

Namnet Kungsparkens vård- och omsorgsboende kommer från det relativt okända namnet på parken nedanför som heter just Kungsparken.

Juni 2019

Kumla kommuns nya vård- och omsorgsboende

Det är om cirka tre år som det nya vård- och omsorgsboendet kommer att stå färdigt i Kumla. I september 2019 väntas upphandlingen av byggentreprenör vara klar och om allt går som planerat kommer rivningen av nuvarande Kungsgården att påbörjas runt årsskiftet 2019/2020.

Om det nya boendet

Det är prisbelönade Marge Arkitekter som ligger bakom ritningarna av det nya boendet. Fokus ligger på att skapa en varm och kvalitativ boendemiljö. Totalt blir det 14 enheter med sammanlagt 126 enrummare á 33 kvadratmeter som tillsammans delar på gemensamma ytor. Varje lägenhet består av en hall med dinett, ett rum med vardagsrum och sovrumsdel samt badrum.

Ett av målen är att så långt det går försöka utforma en miljö som inger hemkänsla, bland annat genom färg- och materialval. Ett annat är att undvika långa korridorer, varje lägenhet vetter stället mot en hall eller gemensamhetsyta.

Boendet kommer dessutom att präglas av gångstråk, innergårdar och mycket ljusrum. I de gemensamma ytorna kommer det även att finnas tillgång till samlingsrum och i en andra etapp även restaurang.

För att skapa trygghet samt underlätta för hyresgästerna kommer lägenheterna att ligga i direkt anslutning till vårdcentral, folktandvård och dagverksamhet.

Det nya huset, kommer precis som nuvarande Kungsgården, att ägas av Länsgården som hyr ut boendet till Kumla kommun, som i sin tur hyr ut lägenheterna till våra hyresgäster med behov av vård och omsorg dygnets alla timmar.