Information till hyresgäster och anhöriga

Här kan du som så småningom ska flytta in på Kungsparken och anhöriga följa byggnationen och förberedelserna inför flytten i april 2023.

Lägenheternas innehåll och utformning

Kungsparkens vård- och omsorgsboende kommer att präglas av ett tydligt fokus på kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet är i första hand en bostad, och de boende är hyresgäster. Bostaden ska vara en fungerande arbetsplats för vård och omsorg, men boendekvaliteten står i fokus.

Lägenheterna är på 31 kvadratmeter och rymmer, förutom sov- och vardagsrumsdel, även en hall, ett pentry och ett badrum.

Ritning av lägenhet på Kungsparkens vård- och omsorgsboende.

Planlösning, lägenhet höger. Det finns även lägenheter som är spegelvända denna ritning.

En illustration som visar lägenheten

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.

På varje enhet finns också ett gemensamt kök med matsal och ett vardagsrum.

Illustration som visar gemensam matsal

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.

Illustration som visar gemensamt vardagsrum

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.