Kungsparken

Nu planerar vi inför byggstarten av Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Här berättar vi om projektet och kommer att publicera ny information under resans gång.

På gång!

Här kan du läsa mer om projektet och om vad som händer just nu.

Äldreboenden i Kumla

Här kan du läsa mer om våra olika boendeformer samt våra boenden.

Om Kungsparkens vård- och omsorgsboende

I juni 2020 tas första spadtaget för Kungsparken, Kumlas nya vård- och omsorgsboende. Det nya boendet ägs av Länsgården och kommer att hyras av Kumla kommun, som i sin tur hyr ut lägenheterna efter biståndsprövning.

Länsgårdens byggande på fastigheten Spannremmen 2 sker i två etapper. I juni 2020 påbörjas byggandet av etapp 1. Byggentreprenör är OBK Sverige AB och boendet beräknas vara klart i februari 2023 och när detta är klart påbörjas etapp 2: ny vårdcentral och folktandvård. Etapp 2 byggs på uppdrag av Region Örebro län och beräknas vara klar 2025.

Det nya boendet präglas av ett tydligt fokus på en kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet är i första hand en bostad, och de boende är hyresgäster. Bostaden ska vara en fungerande arbetsplats för vård och omsorg, men boendekvaliteten står i fokus.

Varje lägenhet har hall med pentry, ett rum med vardagsrumsdel och sovrumsdel, samt ett badrum. Vissa av väggarna är tapetserade för att skapa hemkänsla. Fönstren är låga, så man även från sängen kan ha koll på väder och vind.

Faktablad, Kungsparken. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bo på Kungsparken

Om du idag bor på Solbackas vård- och omsorgsboende; på enheterna Mellangården, Vinkelhuset och Opalen, eller på Hemgårdens somatiska vård- och omsorgsboende i Sannahed kommer du flyttas över till Kungsparken när det står klart. Inflyttning kommer ske innan sommaren 2023 och när flyttdatum är aktuellt kommer ansvariga enhetschefer kontakta dig, din god man eller förvaltare i god tid för mer information.

Om du inte bor på något av våra vård- och omsorgsboenden idag utan vill veta mer om hur ett ansökningsförfarande går till är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare via kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller e-post servicecenter@kumla.se