Kungsgården

Kungsgården är ett av Kumla kommuns tre så kallade särskilda boenden med service och omvårdnad dygnet runt.

Kungsgården

Här bor människor som har omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem.

Aktiviteter

De som bor på Kumlas vård- och omsorgsboende har tillgång till olika aktiviteter. Aktiviteterna ser olika ut för varje boende och sker i samarbete med andra viktiga aktörer i Kumla.

Varje vecka spelas och sjungs det i form av konsert eller eget aktivt deltagande. Andakt och föreläsningar med olika teman genomförs kontinuerligt.

Vi gör också utflykter tillsammans till exempelvis Askersund, Rosendal och Kumla sjöpark.

Kungsgården
Kungsgården

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kungsgården

Norra Kungsvägen 6 i Kumla

 

Camilla Ahlgren Svensson, enhetschef storstugan, nattorganisationen

camilla.ahlgren-svensson@kumla.se

 

Camilla Sandh, enhetschef dagvård, mellangården, berglängan-paviljongen

camilla.sandh@kumla.se

 

Esben Nilsson, enhetschef vinkelhuset

esben.nilsson@kumla.se