Kungsgården

Kungsgården

Kungsgården ligger central i Kumla och här finns våra korttids- och växelvårdsplatser samlade.

Korttids- och växelvård

Våra korttids- och växelvårdplatser ligger centralt i Kumla på Kungsgården. Korttidsenheterna på Kungsgården har två inriktningar, demensenhet och somatisk enhet. Den somatiska enheten består av 18 platser och demensenheten har 10 platser.

Beslutet på kortidsvistelsen följs upp regelbundet och ska bygga på tydliga och individuella mål för individens fortsatta behov.

Kontaktuppgifter Kungsgården

Kungsgården
Norra Kungsvägen 6 i Kumla


Storstugan, 019-58 86 14, 019-58 86 32 och 019-58 69 46
Näckrosen, 019-58 94 15 och 019-58 86 46

 

Camilla Ahlgren-Svensson
Enhetschef för Storstugan och Näckrosen samt för nattorganisationen
camilla.ahlgren-svensson@kumla.se