Kungsgården

Kungsgården

Kungsgården ligger central i Kumla och här finns våra korttids- och växelvårdsplatser samlade.

Korttids- och växelvård

Våra korttids- och växelvårdplatser ligger centralt i Kumla på Kungsgården. Korttidsenheterna på Kungsgården har två inriktningar, demensenhet och somatisk enhet. Den somatiska enheten består av 18 platser och demensenheten har 10 platser.

Beslutet på kortidsvistelsen följs upp regelbundet och ska bygga på tydliga och individuella mål för individens fortsatta behov.

Kungsgården
Kungsgården

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kungsgården

Norra Kungsvägen 6 i Kumla


Camilla Ahlgren Svensson, enhetschef Storstugan och Näckrosen, Nattorganisationen

camilla.ahlgren-svensson@kumla.se