Korttidsboende

Till korttidsplats i Kumla kommun kan du få komma om du till exempel inte kan åka hem direkt från sjukhuset när du inte längre behöver den vården.

Det kan gälla dig som har behov av fortsatt vård och rehabilitering eller behöver vård- och omsorg i som inte kan ges hemma. Det kan också gälla dig som får vård av närstående. Du behöver kanske erbjuda dem lite avlastning ibland och har då möjlighet att bo på en korttidsplats i några dagar.