Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vilket stöd kan man få?

Vi erbjuder, efter biståndsbeslut, en mängd insatser för att underlätta vardagen för dig som är äldre.

Hemtjänst

Inom hemtjänster erbjuder vi:

  • serviceinsatser
  • omvårdnadsinsatser
  • mattjänst
  • trygghetslarm.

Särskilt boende

  • vårdboende
  • demensboende
  • korttids/växelvård