Seniorföreläsningar på Kvarngården

Välkomna till föreläsningar för äldre. Fri entré

Mikrofon på en scen


Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid 2020


Plats är alltid samlingssalen, Aktivitetscenter Kvarngården

27 januari

kl. 14.00

Länsstyrelsen informerar om digitala tjänster. Grundläggande betaltjänster och betalningar samt säkerhetsfrågor.

24 februari

kl. 14.00

Ica-handlarna i Kumla.

Arr: Föreningen Väntjänsten.

30 mars

kl. 14.00

INSTÄLLT!


27 april

kl. 14.00

INSTÄLLT!

25 maj

kl. 14.00

INSTÄLLT!

31 augusti

kl. 14.00


28 september

kl. 14.00


26 oktober

kl. 14:00


30 november

kl. 14.00

Brandsäkert hem. Brandskyddsföreningen/Räddningstjänsten

Arr: Föreningen Väntjänsten.