Kvarngårdsrocken

Musikkvällar på onsdagar från klockan 18.00 och till runt klockan 20.00.

Hand på en gitarrsträng

Kvarngårdsrock

Kostnad 50 kr. Då ingår korv med bröd.
Arrangör är Föreningen Väntjänsten och ABF

Onsdag 19 oktober kl 18.00

B.O. Söderberg

Onsdag 30 november kl 18:00

Leffe Palmroth och Bosse Säf