Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Mat till äldre

Måltidsverksamheten arbetar aktivt med att maten och servicen kring den ska vara en viktig del av vardagen och ett av de stora glädjeämnena.

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet och anpassas efter de äldres behov, vanor och önskemål. Många får bättre aptit av att äta tillsammans med andra men allra bäst är om den enskilde kan välja själv när, vad och tillsammans med vem måltiden ska ätas.

Mat på äldreboenden

Du som bor på ett av kommunens äldreboenden får alla måltider serverade där. De flesta som bor på särskilt boende har dålig aptit och behöver därför äta många små måltider utspridda över dagen för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen.

Som grund används A-kost (allmän kost för sjuka) i våra äldreboenden men till de som behöver serveras även E-kost (energi- och proteinrik kost). De som behöver får konsistensanpassad mat eller annan form av specialkost. Till grund för de måltider som serveras i kommunens äldreboenden ligger Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat för äldre".

Mattjänst

Den som bor hemma och har svårt att laga sin mat själv kan ansöka om mattjänst via kommunens biståndshandläggare. Varje dag kan den som beviljats mattjänst välja mellan tre maträtter samt olika tillbehör. De kylda matlådorna levereras med matbil eller av hemtjänstens personal.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda till och med den 31 augusti. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Vi bryr oss om dig och ber dig därför att vara försiktig i tider som dessa!