Omsorg och hjälp

Familjens Hus i Kumla

Öppna förskolan, barnavårdcentral, barnmorskemottagning och mycket mer.

Vi behöver dig!

Vill du bli god man eller förvaltare? Klicka här för att läsa mer.