Tillgänglighet på kumla.se

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Kumla kommuns webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet och digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kumla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-postadressen info@kumla.se. Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Kontakta oss om du hittar fel och brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss på e-postadressen info@kumla.e om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan och som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt förbättringsarbete.

Anmäl brister till tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Brister utifrån lagkraven

Vi kan inte garantera att alla bilder har en alternativ text, att alla länkar är formulerade på ett tillgängligt sätt, att tabeller är korrekt skapade, eller att rubriknivåerna används konsekvent överallt. Vårt mål är ändå att allt material ska vara publicerat på ett korrekt sätt.

Vid vissa tillfällen ger vi instruktioner beroende av sensoriska kännetecken, exempelvis att vi hänvisar till ”längst ner på sidan”.

Dokument

Våra styrdokument som främst är publicerade under Kommunal författningssamling, men även på andra sidor, är inte skapade i ett optimalt tillgängligt pdf-format.

Samma sak gäller dokument som hör till kommunens planarbete och handlingar till politiska sammanträden.

Dokument som du kan söka fram via vårt digitala diarium är heller inte skapade i ett tillgängligt format.

Vi har i vissa fall valt att publicera pdf:er från tredje part för att höja vår service, trots att materialet inte uppfyller alla tillgänglighetskrav, så som exempelvis kvalitetsrapporter för dricksvatten och revisionsrapporter.

Teknik

När text förstoras över 200% lägger sig texten i puffarna på startsidan över varandra.

Vi erbjuder olika metoder för att navigera, men vi har inte en A-Ö-lista.

Vi har inte testat webbplatsen i olika hjälpmedel och kan därför inte garantera att alla funktioner fullt ut går att hantera på det sätt vi önskar.

Andra system

Vi har valt att länka till och bäddat in olika system i vår webbplats för att höja vår service, fastän vi inte kan garantera tillgängligheten i dem.

Oskäligt betungande anpassning

Vi textar eller syntolkar inte Kommunfullmäktiges filmade sammanträden, utifrån vår bedömning att det är en oskäligt betungande anpassning. Om du behöver få ett sammanträde textat och eller syntolkat kan du begära det av oss, så kommer vi att leverera en sådan version till dig.

Vi jobbar på att förbättra oss

Det pågår ett projekt där vi skapar tekniska förutsättningar och skaffar kunskap om att göra våra dokument tillgängliga. Projektet är fortfarande pågående och därefter påbörjar vi arbetet med att uppdatera våra befintliga styrdokument och göra alla våra dokument tillgängliga fortsättningsvis.

Vi kommer att fortsätta att utbilda våra redaktörer kontinuerligt.

Vi kommer att arbeta kontinuerligt för att påverka tredje part att leverera tillgänglig service som vi kan länka till, bädda in eller publicera.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat vår webbplats i form av manuell granskning, stickprov i verktyget Validator W3, tagit del av testresultat från Webperf där kumla.se uppnår ett betyg på 4,0 av 5, och testat i vårt publiceringsverktyg SiteVision. Senaste bedömningen gjorde vi i september 2020 och vi planerar för en ny bedömning under 2024.

Granskningsrapport av tillgängligheten på kumla.se Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster.