Ventilationskontroll

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av samhällsbyggnadsnämnden.

Vid tillsynsbesöket gör nämnden stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska det åtgärdas.