Starta enskild verksamhet - skola, förskoleklass eller fritidshem

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Mer information finns att läsa på Skolinspektionen och Friskolornas riksförbunds webbplatser.