Serveringsställen

Från och med den 1 juli 2020 ansvarar kommunen för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Den nya lagen gäller från och med den 1 juli 2020 och i dagsläget till den sista december 2020.

Verksamheter som inte omfattas av lagen

Lagen innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Skolmatsalar
  • Personalmatsalar
  • Campingplatser
  • Kollektivtrafik
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Synpunkter och klagomål

Klagomål om trängsel på denna typ av verksamheter kan lämnas till kommunens miljöenhet via e-post samhallsbyggnad@kumla.se. Observera att alla synpunkter inte kommer att leda till direkta åtgärder.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.