Verksamhetstomt

Här presenterar vi verksamhetstomter som just nu är aktuella i Kumla kommun.

Kumla kommun erbjuder attraktiva verksamhetstomter på flera platser i kommunen. Merparten är koncentrerade till:

 • Norra Mos (norra infarten till Kumla)
 • Via (Södra delen av Kumla)
 • Kvarntorp (8 km öster om centralorten Kumla)

På vår webbkarta kan du se vilka tomter som vi säljer just nu. Zooma in för att få en mer exakt bild av det område som du är intresserad av. Klicka på en tomt för att få information om yta och pris.

 • Grön anger mark som är tillgänglig.
 • Gul anger mark som är bokade med reservationsavtal.
 • Orange anger mark som är bokad med markanvisningsavtal.
 • Röd anger mark som är såld.

För mer information kontakta:

Stina Arnesson på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89
stina.arnesson@kumla.se

NORRA MOS

Norra Mos är ett populärt och väl etablerat verksamhetsområde.

Området har ett strategiskt läge i norra delen av Kumla i anslutning till länsväg 641 och 690, och med cirka två kilometer till E20.

Norra Mos är planlagt för verksamheter, kontor, handel och djurvård.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är cirka 40 hektar stort och en del tomter kan styckas av efter företagets ytbehov.

 • Ytterläge 140 kr/kvm.
 • Innerläge 125 kr/kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 10-15 meter.
 • 20 - 30 procent av fastighetsarean får bebyggas. Största byggnadesarea i m² per fastighet är 3 500 m².

Planändamål

 • K - Kontor
 • Z - Verksamheter (med begränsad omgivningspåverkan)
 • H - Handel
 • L1 - Djurvård

Se gällande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om möjlig bebyggelse.

Verksamhetstomter i Norra Mos

VIA

Mer information kommer.

Verksamhetstomter i Norra Mos

KVARNTORP

Mer information kommer.

VÄGTORGET

Mer information kommer.

MARSVÄGEN

Mer information kommer.

NORRA YXHULT

Mer information kommer.