Tomt för flerbostadshus

Kumla är en växande stad och intresset för att bygga bostäder är stort.

Det har under senaste året även antagits fem nya detaljplaner för bostäder, i Idrottsparken, Gröna Sörby etapp 1 och 2, Älvesta och Ekeby där det planerats för småhustomter och flerbostadstomter.

Generella riktlinjer och bestämmelser för byggnation i Kumla

Tillkommande kostnader vid köp av flerbostadstomt

När du köper en kommunal tomt för flerbostadshus betalar du för marken men du måste också betala andra kostnader och avgifter. Här är några exempel som kan vara bra att ha koll på.

Exempel

Kontakt

Anslutningsavgift för vatten och avlopp. Kostnaden beror på tomtens storlek, antal anslutningar och antal lägenheter.

Kommunens VA-verksamhet.

Nybyggnadskarta, bygglov, startbesked, startbesked, husutsättning.

Kommunens Planavdelning och bygglovsavdelning.

Stadsnät, Skanova/Telia

Olika leverantörer.

Anslutningsavgift för el

E-on.

Lagfart

Lantmäteriet.

Avstyckning

Lantmäteriet.


För mer information, kontakta:

Stina Arnesson på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89
stina.arnesson@kumla.se

Peter Carlevi på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 94 16
peter.carlevi@kumla.se