Mark och Lokaler

Är du på jakt efter en tomt där du kan etablera ditt företag eller bygga flerbostadshus?

För mer information kontakta:

Cecilia Pettersson, Mark- och exploateringsingejör på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89
cecilia.pettersson@kumla.se