Ett gott företagsklimat!

Kumla Kommun har ett stort fokus på att du som är del av näringslivet ska trivas och ha möjligheterna du är ute efter. Därför jobbar vi ständigt med att ha event, träffar, stöd och råd som du kan ta del av. Tillsammans skapar vi ATTRAKTIVA Kumla!

Vår Vision

Tillsammans har vi skapat en vision för att driva Kumla framåt, med mål att skapa en långsiktig tillväxt för både näringsliv och kommunen i stort. För att främja detta vill vi presentera en rad fokusområde och mål som sträcker sig fram till 2040.

Fokusområde 1 - Centrumutveckling - en attraktiv stadskärna!

I en attraktiv kommun med högt egenvärde behövs en stadskärna med liv och rörelse. Handel är en central grundfunktion där vi arbetar med att skapa en ny dynamik som kan skapas tillsammans med småföretagare och service. Det ska också vara en social mötesplats för upplevelser och nöjen, med utbud av restauranger, café, kultur och evenemang som kan representera kommunens driv och känsla. Vi ska även göra det lätt att vara gäst i vår stad genom infrastruktur som existerar i harmoni med stadsmiljön tack vare laddstolpar, parkeringsplatser, cykeluthyrning, kollektivtrafik, skyltning och information. Ett stort fokus ska läggas på tillgänglighet där initiativ till rörelse främjas.

Fokusområde 2 - Besöksnäringen - en attraktiv destination!

En attraktiv destination grundas i meningsfullt utbud av upplevelser och samordning där människor vill vistas under sin fritid. Arrangemang och event som involverar företagare och näringsliv där vi tillsammans är möjliggörare för kommunens Attraktiva val för vistelse. Infrastruktur som arenor och platser kommer ligga till fokus för att skapa en bra miljö med vilja till event och händelser för att se potentialen av besöksnäringen i kommunen.

Fokusområde 3- Marknadsföringen - en attraktiv bild av Kumla!

För att dra till sig ögon och skapa engagemang behöver vi som kommun synas på ett effektivt och samlat vis. Vi ska kunna identifiera våra målgrupper, ha material och förstå möjligheterna på ett strategiskt plan. Vad vi tar fram ska också vara ledstjärnan för de avtal vi tecknar med exempelvis idrottsföreningar. Ett vidgande och spridande av Kumla som plats kommer vara ett övergripande mål för kommunen i helhet, där vi kan etablera ett tydligt platsvarumärke.