Upphandlingar och avtal

Kumla kommun handlar årligen varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor.

För att på bästa sätt tillgodose våra förvaltningar och skattebetalarna köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Mer information?

Ulric Öhman
Upphandlare
019-58 80 00
ulric.ohman@kumla.se