Avgifter

Vi tar ut en avgift för bygglov, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnadskartor och husutsättningar. Sedan 2019-01-01 har vi en ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens och den utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Här finns exempel.

Observera att kostnaderna förutsätter att bygglovet följer gällande detaljplan. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Skriv tabellbeskrivning här

Bygglov och startbesked - nybyggnad av

en- eller tvåbostadshus

29609kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, med tekniskt samråd (tex garage)

16336kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (tex garage).

11231kr

Bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan/skärmtak, utan tekniskt samråd.

5 616kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus , med tekniskt samråd

16336kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, utan tekniskt samråd

11231kr

Förhandsbesked inom planlagt område

11231kr

Förhandsbesked utanför planlagt område

13784kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

3 574kr

Attefallshus (max 25kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

Attefallshus (max 25kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

11231kr

5 105kr

Attefallstillbyggnad (max 15kvm) med tekniskt samråd(anmälan)

Atefallstillbyggnad (max 15kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

7 147kr

 

5 105kr

Fullständig nybyggnadskarta mindre än 1999 kvm tomtyta

6 975kr

Enkel nybyggnadskarta mindre än 1 999 kvm tomtyta

3 255kr

Utsättning av bostadshus och garage 4 hushörn (1-199kvm)

11625kr

Utsättning av bostadshus och garage 8 hushörn och 4 garagehörn

13485kr