Så här ansöker du om bygglov

Här får du information om hur du ansöker om bygglov.

Vill du bygga en ny byggnad eller bygga till en befintlig byggnad måste du söka bygglov för det.

Vissa åtgärder är bygglovsfria, och andra kräver en anmälan. Läs mer om vad du får bygga utan lov.

Så här gör du

En ansökan om bygglov ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Markplaneringsritning i skala 1:200, om det gäller ett nytt bostadshus.
  • Teknisk beskrivning.
  • Anmälan kontrollansvarig.

Beskrivning av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

  • Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och att alla de handlingar du skickar in är fullständiga och fackmannamässigt utförda. Annars kan du behöva lämna in kompletterande handlingar och ditt ärende tar längre tid.
  • Börja aldrig ditt byggarbete innan du har fått startbesked, annars blir du skyldig att betala en så kallad byggsanktionsavgift.
  • Kontakta oss om du är osäker på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för ditt byggprojekt. Vi hjälper dig att göra rätt.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.