Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Bygglovsprocessen

Här kan du lära dig mer om hur processen från ritningar till färdigt byggnad går till. Genom att läsa om processerna innan du ansöker vet du vad som händer när du lämnat in din ansökan till oss.

Bild

Bilden visar nya omådet kring Östra gatan och Dalagatan.

Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen för normala ärendenöppnas i nytt fönster. Det är till exempel nybyggnad av enbostadshus.

Här kan du läsa om bygglovprocessen för enklare ärenden.öppnas i nytt fönster Det kan vara till exempel inglasat uterum, plank, skyltar, fasadändring etc.

Här kan du läsa om processen för byggåtgärder som kräver anmälan.öppnas i nytt fönster Det kan vara till exempel attefallsåtgärder, ingrepp i bärande konstruktion eller installation av eldstad.

Handläggningstider

Om du ansöker om bygglov ska vi besluta i ditt ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Om du lämnar in en anmälan ska vi besluta i ditt ärende inom 4 veckor från det att ärende är komplett.

Ärende komplett innebär att vi har fått in alla handlingar, ritningar och övrig information vi behöver för att ta ställning till ansökan. Vi kan fatta ett beslut snabbare om du lämnar in en komplett ansökan.

Läs mer om vanliga åtgärder för att se vilka handlingar ditt projekt behöver.öppnas i nytt fönster