Lotteritillstånd

Föreningar i Kumla kommun kan ansöka om att anordna egna lotterier.

I samband med att föreningen skickar in sin ansökan ska följande bifogas ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om lotteri.
  • För §16 (tillstånd) krävs även en kalkyl för lotteriet.

Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut skickas sedan till föreningen.

Kostnad för registrering eller tillstånd är 300 kronor och faktureras föreningen.
Det är kommunens uppgift att godkänna lotteriföreståndare och att utse lotterikontrollant. Kontrollantarvode betalas av föreningen och är 3 % på insatsbeloppet på varje startat lotteri, dock max 1 500 kronor.

Frågor angående registrering eller tillstånd till lotteri besvaras av fritidskonsulenterna på telefon 019-58 80 00.