Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Matförgiftning

Har du blivit dålig av livsmedel du köpt eller ätit i Kumla, anmäl det snarast till oss på miljöavdelningen. En snabb anmälan underlättar vår utredning och kan skydda andra från att bli sjuka.

Uppskattningsvis drabbas varje år 500 000 personer av matförgiftningar efter att ha ätit mat hemma eller på restaurang i Sverige, och ytterligare 250 000 efter utlandsvistelse.

Vad är en matförgiftning?​

Matförgiftning är en samlingsbeteckning på sjukdomar eller besvär som beror på att man ätit livsmedel som innehåller gifter eller hälsofarliga mikroorganismer. Vanliga symptom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Anmäl misstänkt matförgiftning via en blankett eller vår e-tjänst. Vid kontakten med oss är det bra om du kan uppge följande:

 • Vilken mat tror du orsakade din sjukdom?
 • Var köptes den mat som misstänks ha orsakat sjukdomen?
 • När åt du av maten som du misstänker orsakade matförgiftningen?
 • Var det fler personer som åt av den misstänkta maten?
 • Hur många av dessa blev sjuka med likartade symptom?
 • När blev du sjuk?
 • Vilka symptom har du drabbats av, exempelvis feber, illamående, magont, kräkningar, diarré, huvudvärk, hudrodnad, ont i kroppen, yrsel?
 • Har du haft kontakt med läkare?
 • Har några prover tagits?
 • Är du återställd och i så fall när blev du återställd?
 • Om du var ensam om att drabbas i en grupp kan det vara bra att tänka igenom vad, när och var du ätit de senaste måltiderna innan du blev sjuk, ca 1-2 dygn före.

Mer information om matförgiftningar och dess orsaker finns på Livsmedelsverkets hemsida.