Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. För mycket buller i vardagen kan göra oss trötta och göra att vi får svårt att koncentrera oss. Buller kan också göra att vi har svårt att somna eller att vi sover oroligt.

Störs du av buller?

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Detta gör det lättare att lokalisera störningen.

Om du störs av buller från grannen i form av musik, prat, spring eller annat är det allra bästa att först kontakta den som stör så att denne har möjlighet att ändra sitt beteende. Om detta inte hjälper kan du i stället vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Störs du av buller från industrier eller andra företag kontakta verksamhetsutövaren i första hand och i andra hand kan du kontakta kommunen. Om du störs av buller eller vibrationer från väg- eller tågtrafik ska du kontakta väg- eller banhållaren.

Hur mycket får det låta?

Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel vägtrafik, järnvägar eller byggen eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.