Nyhetsbrev - Näringsliv Kumla

Flygbild över Kumla och Kumla sjöpark

För att synliggöra vad som händer inom näringslivet i Kumla kommun ger vi ut nyhetsbrevet "Näringsliv Kumla" tio gånger om året.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om såväl etablerade som nya företag, intressanta personer, upphandlingar som är på gång och aktuella evenemang inom näringslivsområdet.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här, Nyhetsbrev Näringsliv augusti 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Är du intresserad av att få information om vad som händer inom näringslivet i Kumla kommun? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av kommunstyrelsen i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kommunstyrelsen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att skicka ut ett nyhetsbrev gällande näringslivet i Kumla kommun. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke (DSF 6.1a).

Dina personuppgifter sparas så länge du fortsätter att prenumerera på nyhetsbrevet.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här (https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393 Länk till annan webbplats.). Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst. (används endast vid 6.1 a)

 

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Jag vill: * (obligatorisk)
Jag vill:


Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter? * (obligatorisk)
Har du läst ovanstående information till registrerade vid inhämtande av personuppgifter?