Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Förmåner

Som anställd i Kumla kommun finns vissa förmåner som du kan ta del av.

Arbetstid

I Kumla kommun arbetar vi med olika arbetstidsmodeller vars syfte är att passa våra verksamheter på bästa sätt. Vissa har fasta scheman, andra har flextidsavtal.

Dialogen om ditt egna arbete

Som kommunanställd har du en unik möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetssituation genom samverkansavtalet. Målet/Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där individuellt inflytande, delaktighet och möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling är rättighet för alla anställda i Kumla kommun. Engagerade, kreativa och aktiva individer är en viktig förutsättning för samverkan!

Samverkan utgörs av flera olika nivåer, arbetsplatsträffar och samverkansgrupp. Inom varje förvaltning kan det finnas flera samverkansgrupper beroende på organisation, verksamhet, ansvarsnivå m.m. För kommunövergripande frågor finns en central samverkansgrupp.

Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Samverkansgrupp är ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare där parterna har gemensamt ansvar för att aktualisera frågor samt delta i planerings- och beslutsprocesser när det gäller verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö (hela samveransavtalet finns att läsa till höger).

Friskvård

Som anställd i Kumla kommun har du rätt till friskvårdsbidrag motsvarande 1000kr per år. För att få denna förmån ska du ha en anställning på lägst 50 % i längre än 3 månader. Du får din friskvård via ePassi.

Ledighet och annan frånvaro

Som kommunanställd har du mer förmånliga semestervillkor än vad lagen anger. För de som har månadslön är innevarande år både intjänande- och semesterår. Det betyder att du som nyanställd får betald semester redan första året i förhållande till hur mycket du arbetar under året. De som är upp till 39 år gamla får 25 dagar semester, 40-49 år får 31 dagar och de som är 50 år eller äldre får 32 dagar per år. Som tillsvidare anställd i Kumla kommun, med undantag för anställda med ferie eller uppehållstjänst, finns även en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot lediga dagar under vissa förutsättningar. Detta innebär att de anställda som har beviljats växling får 5 eller 6 dagars extra ledighet beroende på din åler. Beslut om möjligheten att göra denna växling fattas från år till år.

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar.

Under din graviditet har du rätt att gå till mödravårdcentralen 2 gånger med bibehållen lön, detta gäller båda föräldrarna.

På din femtioårsdag har du förmånen att vara ledig med lön. Det gäller den dagen du fyller år eller en dag i nära anslutning till födelsedagen. Ansök i självservice om särskild angelägenhet.

Du har rätt att gå på mammografi och ta cytologprov med bibehållen lön. Du har även rätt att besöka blodbussen med bibehållen lön. En förutsättning för att du ska få ersättning är att det är nödvändigt att besöket görs på arbetstid.

Utbildning

Kompetensutveckling sker dels övergripande men också på individnivå utifrån diskussion och behovsbedömning i utvecklingssamtalet, som varje anställd har med sin chef en gång om året. Möjlighet till att gå en utbildning med stöd av arbetsgivaren i form av till exempel betald resa och/eller betald kurslitteratur avgörs av respektive förvaltning. ​

Försäkringar och pension

Medarbetare inom Kumla kommun är försäkrade till och från jobbet, samt på arbetsplatsen. Du som arbetar inom Kumla kommun har ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension. Kumla kommun betalar till din pension från och med att du fyller 21 år. Pensionsavgiften motsvarar 4,5 % av din inkomst och den betalas till den förvaltare som du själv väljer.