Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Företagshälsovård

Kumla kommun har avtal gällande företagshälsovård med Regionhälsan.

Om du har problem/besvär som är arbetsrelaterade har du som anställd i Kumla kommun möjlighet att vända dig till Regionhälsan som gör en bedömning om du har behov av behandlande åtgärder.

Innan första behandlingstillfället är det viktigt att du kontaktar din chef/arbetsledare. Behandlande personal hos Regionhälsan kommer även att ta kontakt med din chef, för att ni tillsammans ska kunna lägga upp en lämplig behandlingsplan. Din närmaste chef ska alltid vara delaktig i din rehabilitering!

Regionhälsan arbetar med helheten av medicinska, psykologiska, sociala och arbetsmässiga faktorer i rehabilitering. På Regionhälsan finns personal med bred kompetens inom företagshälsovård, såsom företagsläkare, företagssköterskor, psykolog/beteendevetare, sjukgymnaster/ergonomer och hälsoutvecklare. Vår kontaktperson på Regionhälsan är Annelie Larsson.

För mer information besök Regionshälsans webbplats.