Tomt för flerbostadshus

Mer information kommer.

För mer information kontakta:

Ulrika Jemt Mark- och exploateringsingenjör
019-58 89 89
ulrika.jemt@kumla.se