Lokaler

Är du på jakt efter en lokal där du kan etablera dig och ditt företag?

Kumla Fastigheter AB (KFAB) är ett av Kumla kommun helägt bolag med uppgift att för näringslivet i Kumla tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler för industri, kontor m.m.

KFAB förvaltar ett fastighetsbestånd som för närvarande uppgår till cirka 150 000 kvm i ett 50-tal fastigheter. KFAB:s ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter kundens behov.

För mer information kontakta:

Kumla Fastigheter AB
019-58 03 40
info@kumlafastigheter.se