VFI- verksamhetsförlagd introduktion

VFI står för verksamhetsförlagd introduktion och är en möjlighet för arbetsgivaren att ge framtida socialarbetare en längre och lugnare introduktion i arbetet och för studenterna att få detsamma.

Att skolas in i ett specifikt yrke, som till exempel barnavårdshandläggare, är något som kräver en långvarig kontakt med yrkets vardag, ingenting som man ens med omfattande praktikinslag under utbildningstiden kommer att kunna skaffa sig. Detta är något som måste ske på arbetsplatsen och som arbetsgivaren måste räkna med när man anställer nyexaminerade socionomer. Det räcker således inte med ett introduktionsprogram som orienterar om praktiska rutiner på arbetsplatsen utan kräver en inskolning i yrket. Den behöver innehålla en utveckling av förståelsen av uppdraget, kännedom om de resurser och rutiner som står till buds i den lokala miljön.

Introduktionsanställning för socionomstudenter

Kumla kommun har infört introduktionstjänster inom Individ- och familjeomsorgen. Denna gör vi för att kunna erbjuda nyexaminerade socionomer möjlighet till en lugn inskolning. De socionomstuderande som går sjunde terminen på sin utbildning kan få en introduktionsanställning i kommunen. Under introduktionsperioden får studenterna förbereda sig på socialsekreteraryrket i ett lugnt tempo med mycket stöd. De får lön och är anställda på 20 procent. Förutom att fungera som medhandläggare i ärenden deltar de i samråd för att lära sig hur man resonerar i ärenden. De träffar även sina mentorer och har regelbundna uppföljningssamtal.

Är du intresserad?

Kontakta:
Malin Bäcklund
Verksamhetschef IFO
019-58 85 71

Ylva Forslund
Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
019-58 89 86