Praktik, uppsats eller examensarbete

Är du intresserad av att komma till oss i Kumla kommun för praktik, skriva uppsats eller examensarbete? Du når oss via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller personal@kumla.se

Verksamhetsförlagt utbildning, VFU

Vi som arbetsgivare tar emot VFU-studenter och praktikanter i många olika verksamheter och får på så sätt möjlighet att visa upp vad vi gör och att eventuellt kunna knyta till oss framtida kollegor ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.
Vi strävar efter att erbjuda olika VFU-platser, vi ser gärna att du studerar exempelvis:
• Samhällsanalysprogrammet
• Medier, kommunikation och PR
• Personalvetarprogrammet
• Juristprogrammet
• Offentlig förvaltning och ledning

Du som gör din VFU hos oss kan bland annat få i uppdrag att arbeta med:
• Undersökningar och utredningar samt resultatsammanställning och analys.
• Framtagande och revidering av interna styrdokument.
• Strategisk kommunikation, produktion av informationsmaterial samt utveckla användningen av sociala medier.
• Utredningsarbete i form av bland annat att besvara medborgarinitiativ.
• Att delta i ärendeprocessen genom att utreda, ta fram underlag och kvalitetssäkra ärenden som förtroendevalda fattar beslut om i nämnd.

Vid intresse skicka en förfrågan till personal@kumla.se med CV och personligtbrev, glöm inte att skriva när VFU-perioden är och vilken inriktning/intresseormråde du är intresserad av.

Observera att vi även tar emot VFU-platser inom förskola, skola eller socionomstuderade. Dessa VFU-platser hanteras separat. För mer information ta kontakt med följande personer:

Område

Kontakt

VFU inom förskola

gule.yilmaz@kumla.se

VFU inom skola

rolf.ostman@kumla.se

VFU som socionom

malin.backlund@kumla.se

ylva.forslund@kumla.se