VFU, uppsats eller examensarbete

Är du intresserad av att komma till oss i Kumla kommun för att verksamhetsförlagd utbildning, skriva uppsats eller examensarbete?

Vi som arbetsgivare tar emot VFU-studenter (Verksamhetsförlagd utbildning) och praktikanter i många olika verksamheter och får på så sätt möjlighet att visa upp vad vi gör och att eventuellt kunna knyta till oss framtida kollegor ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.  Här hittar du annonsen för VFU-uppdrag under VT2020: https://www.offentligajobb.se/jobad/vfu-2020_kumla-%c3%b6rebro-l%c3%a4n-sverige_a265eb16-ee24-4d8a-b67f-b1f933647355länk till annan webbplats


Observera att detta inte inkulderar VFU-platser inom förskola, skola eller socionom studerade. Dessa VFU-platser hanteras separat för mer information ta kontakt med följande personer:

VFU inom förskolan kontakta: gule.yilmaz@kumla.se
VFU inom skolan kontakta: rolf.ostman@kumla.se
VFU som socionom kontakta: malin.backlund@kumla.se / ylva.forslund@kumla.se
Alternativt ring servicecenter 019 -58 80 00

Är du intresserad av att göra din praktik hos oss?

Du når oss via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se