Praktik, uppsats, examensarbete

Är du intresserad av att komma till oss i Kumla kommun för att praktisera, skriva uppsats eller examensarbete?

Vi som arbetsgivare tar emot VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) -studenter och praktikanter i många olika verksamheter och får på så sätt möjlighet att visa upp vad vi gör och att eventuellt kunna knyta till oss framtid kollegor ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

 

Tim Laurell

Välkommen Tim- VFU student inom samhällsbyggnadsförvaltningen!

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar under höstterminen 2017 emot två studenter som läser samhällsplanerarprogrammet på Örebro universitet. En av dem är Tim Laurell.

Tydligt uppdrag gör praktiken spännande

Tim berättar att han valde platsen i Kumla kommun därför att han upplevde att vi hade en tydlig tanke med hans praktikperiod, vilket tilltalade honom.

Under den här terminen är hans huvuduppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för framkomlighet och säkerhet vid kommunens skolor och förskolor. En del av arbetet sker ute på fältet där han ska iaktta och fråga personal, elever och föräldrar om hur det fungerar och om deras upplevelse.

- Det är ett jättebra uppdrag för mig. Dels är jag intresserad av trafikfrågor, dessutom får jag både inblick i den politiska processen och kontakten med medborgarna, säger Tim.

Utöver det specifika uppdraget hänger han med sin handledare på olika möten och gör lite andra småjobb, för att få en bredare inblick i hur det är att jobba hos oss.

Är du också intresserad av att göra din praktik hos oss?

Du når oss här:

019-58 83 06, Jonas Eriksson

019-58 83 17, Malin Holm

personal@kumla.se