Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Praktik, uppsats eller examensarbete

Är du intresserad av att komma till oss i Kumla kommun för praktik, skriva uppsats eller examensarbete? Du når oss via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Verksamhetsförlagt utbildning, VFU

Vi som arbetsgivare tar emot VFU-studenter och praktikanter i många olika verksamheter och får på så sätt möjlighet att visa upp vad vi gör och att eventuellt kunna knyta till oss framtida kollegor ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.  

Här hittar du annonsen för VFU-uppdrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att detta inte inkulderar VFU-platser inom förskola, skola eller socionomstuderade. Dessa VFU-platser hanteras separat. För mer information ta kontakt med följande personer:

Område

Kontakt

VFU inom förskola

gule.yilmaz@kumla.se

VFU inom skola

rolf.ostman@kumla.se

VFU som socionom

malin.backlund@kumla.se

ylva.forslund@kumla.se