Praktik, uppsats, examensarbete

Är du intresserad av att komma till oss i Kumla kommun för att praktisera, skriva uppsats eller examensarbete?

Vi som arbetsgivare tar emot VFU-studenter (Verksamhetsförlagd utbildning) och praktikanter i många olika verksamheter och får på så sätt möjlighet att visa upp vad vi gör och att eventuellt kunna knyta till oss framtida kollegor ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.  

Är du intresserad av att göra din praktik hos oss?

Du når oss via vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se