Förmåner- för att vi vill ha friska och välmående medarbetare!

Vi är en trygg och seriös arbetsgivare med kollektivavtal och samverkansavtal.

Kumla kommun har förmåner som gäller för alla våra medarbetare.

Man som simmar under vattnet

Kumla kommun främjar en aktiv fritid genom att erbjuda alla anställda friskvårdsbidrag.

Hälsa och friskvård

Som anställd i Kumla kommun har du tillgång till vår företagshälsovård Regionhälsan om du skulle få problem som är arbetsrelaterade. Om du skulle vara i behov av samtalsstöd som inte är arbetsrelaterade finns möjlighet till ett antal samtal genom S:t Lukas.

Som anställd i Kumla kommun får du friskvårdskuponger motsvarande 1500 kronor per år som du kan använda på alla företag och anläggningar som är anslutna till ePassi.

Förmånscyklar

Vi erbjuder alla tillsvidareanställda möjligheten att hyra en förmånscykel till förmånligt pris. Själva hyran betalas via ett bruttolöneavdrag.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Extra semester

Du har möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra semesterdagar. Har du 25 semesterdagar får du fem extra semesterdagar och har du 31 eller 32 semesterdagar får du sex extra semesterdagar. Du får inte ha några sparade semesterdagar för att få växla.

Timsemester

Som anställd i Kumla kommun har du möjlighet att göra om sparade semesterdagar till timsemester, gäller alla oavsett antal semesterdagar.


Marsipantårta med blommor på

Som medarbetare i Kumla kommun får du vara ledig med lön på din 50 årsdag

Ledighet 50 år

När du fyller 50 år får du vara ledig med lön på 50-årsdagen eller en annan dag i nära anslutning.

Besök MVC

Som blivande förälder får du besöka mödravårdscentralen två gånger på betald arbetstid, gäller även partner som inte är gravid.

Cytologprov och mammografi

Du får göra besök på betald arbetstid.

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Kumla kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring. Se www.afa.se

Minnesgåva

När du varit anställd i 25 år blir du uppmärksammad och uppvaktad med en minnesgåva. Det anordnas även en middag där du får ta med dig din partner om så önskas.

Pension

Du som är anställd i Kumla kommun har ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas. Kumla kommun avsätter pengar till din pension från och med att du påbörjar din anställning. Idag rör det sig om 4,5 procent din på lön.

Flexibel arbetstid

I en del verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.