Feriepraktik

Kumla kommun erbjuder kommunens ungdomar en första arbetslivserfarenhet.

Vi vill tacka alla ferieungdomar för deras insatser under sommaren 2017!

Under 2018 är det ungdomar som är födda 2001 som erbjuds att söka feriepraktik under en treveckorsperiod under sommaren, med en omfattning på max 75 timmar. 

Ferieplatser

Ferieplatser erbjuds bland annat inom följande områden:

  • Barnomsorg
  • Djupadalsbadet
  • Park
  • Vård och omsorg
  • Kultur och bibliotek

En förutsättning för att få feriejobb är att du söker inom angiven tidsram och att du är skriven i Kumla kommun. 

Ansökan

Ansökan är stängd för 2018.

Vi kan inte lova att du får just det du önskar

Om du är född 2001 och bor i Kumla kommun kommer du att erbjudas ett feriejobb. Vi försöker att erbjuda alla ett feriejobb inom den verksamhet du önskat, men vi kan inte garantera att alla får en plats inom önskat område. Senast den 11/5 kommer du få information om vilken period och vilken ferieplats du fått.