Feriepraktik 2019

Kumla kommun erbjuder kommunens ungdomar en första arbetslivserfarenhet.

Under 2019 är det ungdomar som är födda 2002 och boende i Kumla kommun som erbjuds att söka feriepraktik under en treveckorsperiod under sommaren, med en omfattning på max 75 timmar. 

Feriepraktiken är uppdelad i 3 perioder och ungdomarna söker under vilken period de vill genomföra sin praktik. Perioderna för 2019 ser ut som följande:
Period 1: Vecka 25,26,27
Period 2: Vecka 28, 29, 30
Period 3: Vecka 31, 32, 33

Under perioden får ferieungdomen arbeta 75 timmar. Perioden schemaläggs tillsammans med handledare.

Ansökan till feriepraktik sker digitalt via denna länk: https://www.offentligajobb.se/jobad/feriepraktik-i-kumla-kommun_kumla-%C3%B6rebro-l%C3%A4n-sverige_4439044f-d649-45b3-b2ba-8d2cc7f93ee4länk till annan webbplats

Ferieplatser

Ferieplatser erbjuds bland annat inom följande områden:

  • Förskola och fritids
  • Djupadalsbadet
  • Park
  • Vård- och omsorg
  • Kultur och bibliotek
  • Kök
  • Ungfritid

En förutsättning för att få feriejobb är att du söker inom angiven tidsram och att du är skriven i Kumla kommun. 

Ansökan

Ansökan till feriepraktik sker digitalt via denna länk: https://www.offentligajobb.se/jobad/feriepraktik-i-kumla-kommun_kumla-%C3%B6rebro-l%C3%A4n-sverige_4439044f-d649-45b3-b2ba-8d2cc7f93ee4länk till annan webbplats

Vi kan inte lova att du får just det du önskar.

Om du är född 2002 och bor i Kumla kommun kommer du att erbjudas ett feriejobb. Vi försöker att erbjuda alla ett feriejobb inom den verksamhet du önskat, men vi kan inte garantera att alla får en plats inom önskat område.