Bemanning

Bemanningen är kommunens resurs för att täcka den ordinarie personalens frånvaro vid semestrar, utbildning, sjukdom, med mera inom förvaltning för livslångt lärande, socialförvaltningen och måltidsverksamheten.

Förvaltning för livslångt lärande

Rekryteringstillfällen av timvikarier inom förskola och skola sker löpande, se aktuell annons här.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens verksamheter arbetar med människor i många olika delar av livet. Att arbeta som timvikarie hos oss innebär en möjlighet att göra skillnad för människor och få prova på om ett jobb inom vård & omsorg eller området funktionshindrade.

Vill du veta mer?
Maila oss! bemanningensoc@kumla.se
Du når oss via Servicecenter, fråga efter BoK-enheten.

Vår målsättning är att:

  • Du som timvikarie får en bra information och introduktion till arbete som timvikarie inom socialförvaltningen i Kumla kommun.
  • Du får ett bra bemötande i kontakten med oss.

Du som timvikarie får även:

  • Ett viktigt arbete som påverkar människors vardag.
  • Introduktion – vad innebär det att arbeta inom socialförvaltningen. Grunden ges av oss på BoK-enheten, mer utförlig introduktion får man på våra arbetsplatser.
  • Utbildningar vid behov: social dokumentation, lyft- oc h förflyttningsteknik samt läkemedelsinformation.

Vilka förväntningar har vi på dig?

  • Att du arbetar de tider som du blir inbokad på. Om du blir sjuk behöver du kontakta oss i god tid, se rutinen för sjuk- och friskanmälan.
  • Var ofta inne och uppdatera din tillgänglighet i TC pool.
  • Utför de arbetsuppgifter som förekommer på enheten.
  • Att du både kan samarbeta med arbetskamrater och även jobba självständigt.
  • Tar till dig anvisningar och rutiner.

Om frågor finns:
Kan du alltid kontakta oss på BoK-enheten eller prata med chef i verksamheten.

Uppföljning
Vi följer upp hur det går för dig, hur du trivs med oss och hur vi trivs med dig. Om du inte har utbildning inom något vårdyrke, kanske vi tar upp detta med dig.

Måltidsverksamheten

Bemanningsfrågorna inom måltidsverksamheten sköts av vår kostchef eller kostadministratör, som du når via Servicecenter.