Bemanning

Bemanningen är kommunens resurs för att täcka den ordinarie personalens frånvaro vid semestrar, utbildning, sjukdom, med mera inom förvaltning för livslångt lärande, socialförvaltningen och måltidsverksamheten.

Förvaltning för livslångt lärande

Rekryteringstillfällen av timvikarier inom förskola och skola sker löpande, se aktuell annons här.

Socialförvaltningen

Bemanningsfrågor inom socialförvaltningen sköts av verksamhetens enhetschef, som du når via Servicecenter.

Måltidsverksamheten

Bemanningsfrågorna inom måltidsverksamheten sköts av vår kostchef eller kostadministratör, som du når via Servicecenter.