Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg?

Socialförvaltningen är ständigt i behov av att rekrytera medarbetare som är timanställda och som jobbar som vikarie i våra verksamheter. Detta gäller både undersköterskor, stödassistenter, personliga assistenter och sjuksköterskor.

Är du nyfiken på att arbeta med Sveriges viktigaste jobb, då är du välkommen att kontakta en av våra enhetschfer:

Lotta Gerdsdorff, tf. verksamhetschef vård och omsorgsboende
lise-lott.gerdsdorff@kumla.se

Malin Karlsson, enhetschef vård- och omsorgsboende

Caroline Löfgren, enhetschef hemtjänsten

Anna Palmén, enhetschef LSS-omsorgen

Cheferna kan även nås via kommunens servicecenter.

Varmt välkommen!