Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg?

Socialförvaltningen är ständigt i behov av att rekrytera medarbetare som är timanställda och som jobbar som vikarie i våra verksamheter. Detta gäller både undersköterskor, stödassistenter, personliga assistenter och sjuksköterskor.

Är du nyfiken på att arbeta med Sveriges viktigaste jobb, då är du välkommen att kontakta oss:

Lotta Gerdsdorff, tf. verksamhetschef vård och omsorgsboende
lise-lott.gerdsdorff@kumla.se

Malin Karlsson, enhetschef vård- och omsorgsboende
malin.karlsson@kumla.se

Caroline Löfgren, enhetschef hemtjänsten
caroline.lofgren@kumla.se

Anna Palmén, enhetschef LSS-omsorgen
anna.palmen@kumla.se

Cheferna kan även nås via kommunens servicecenter.

Varmt välkommen!