Mottagningsteam

Mottagningsteamet i Kumla är öppet för dig som är mellan 16-65 år och som behöver stöd för att klara egen försörjning, samt är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven.

Mottagningsteamet i Sydnärke är ”EN DÖRR IN”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser. Vi som samverkar i Mottagningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål

Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

För vem?

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter? Då kan du kontakta Mottagningsteamet i din kommun.

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år som behöver stöd för att klara egen försörjning. För att kunna få hjälp av Mottagningsteamet måste du vara folkbokförd i Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun eller Askersund kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Besök oss

Torsdagar är Mottagningsteamet på AME - Arbetsmarknadsenheten, Skofabriken Södra Kungsvägen 1, Kumla. Du kan boka tid för möte.

Kontakt

För mer information ta kontakt med Mottagningsteamet i Sydnärke, via kommunens servicecenter på telefon: 019-58 80 00

Helena Karlsson, ansvarig projektledare/samordnare
E-post: mottagningsteamet@kumla.se
Telefon. 072-547 35 65


Välkommen!